Medisch Pedicure / Niveau 4

Om in het bezit te komen van het Branchediploma Medisch Pedicure op MBO 4 niveau dient u onderstaande 3 deelkwalificaties te behalen. De Richtlijnen en de Code zijn geïntegreerd in de opleiding. Na het behalen van het diploma kunt u zich in laten schrijven in het kwaliteitsregister (KRP). Zorgverzekeraars zullen het KRP raadplegen voor het verstrekken van vergoedingen. Om in het KRP te blijven dient u accreditatiepunten te behalen.